Benefis naszej Rodziny

UWAGA UWAGA UWAGA

Cieszymy się, że możemy to napisać: już jest !

Lista laureatów konkursu „Benefis naszej Rodziny”
– aby zapoznać się z listą proszę kliknąć TUTAJ

UWAGA:

wysyłka nagród ulegała opóźnieniu z powodu kłopotów technicznych (otrzymaliśmy z drukarni wadliwe dyplomy).

Dzisiaj (piątek) i w poniedziałek wyjdą z biura kampanii wszystkie paczuszki.

Przepraszamy …
i serdecznie pozdrawiamy …

UWAGA:
WAŻNA INFORMACJA 🙂

Cieszymy się, że możemy to napisać:

Wszystkie rodziny, które nadesłały zgłoszenia do KONKURSU zostały zakwalifikowane.
Gratulujemy 🙂

Z dużym zaciekawieniem czekamy na informacje o święcie Waszej rodziny.

Dzisiaj (czwartek, 10 grudnia) uruchamiamy wysyłkę pakietów kampanijnych. Może chwilę potrwać zanim kurier zastuka do drzwi. Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje pakiet przed 19 grudnia, prosimy o informację na adres: benefisrodzin@wp.pl

Ciepło pozdrawiamy 🙂

Cele kampanii społecznej Benefis naszej Rodziny

 • wzmacnianie/budzenie przywiązania do tradycji i zachęcanie do tworzenia i kultywowania własnych, rodzinnych obyczajów,
 • wdrażanie do okazywania sobie nawzajem szacunku w rodzinie,
 • wzmacnianie więzi i pogłębianie relacji,
 • propagowanie tradycji i wartości rodzinnych,
 • wypromowanie mody na wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego,
 • rozbudzanie ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej rodzin.

Skarb życiowych doświadczeń

„Być dzieckiem to jest dar boży… I każdy z nas musi coś z dzieciństwa zachować na całe życie. Mieć swój program myślenia, bo można dużo myśleć, ale niekonstruktywnie”.

powiedziała w 107 rocznicę urodzin Pani Halina Wojtal-Konior
źródło: TUTAJ

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Benefis naszej Rodziny”

UWAGA: termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony.

Informacja o kampanii

Zgłoszenie gminy do kampanii
Zgłoszenie szkoły do kampanii

KONKURS

„Benefis naszej Rodziny”

Jak wygrać?

Rodzina podejmuje decyzję o przystąpieniu do konkursu. Przygotowuje krótki opis pomysłu na swój benefis wypełniając załącznik nr 1. Przesyła go do koordynatora w szkole, do której uczęszcza dziecko/dzieci.
Termin przedłużony.

Koordynator szkolny wybiera 2 do 4 pomysły, najlepiej odpowiadających na cele konkursu i przesyła zgłoszenia do biura organizatora konkursu. Do 7 grudnia 2020 r.
Termin przedłużony.

Organizatorzy konkursu zatwierdzają do 8 grudnia nadesłane zgłoszenia i przekazują informacje do koordynatorów szkolnych. Koordynatorzy szkolni przekazują informację zakwalifikowanym do II etapu rodzinom do 9 grudnia, które mogą rozpocząć szczegółowe doprecyzowanie swoich benefisów.
Do gmin, w których odbędą się realizacje benefisów, zostaną przesłane pakiety kampanijne (koszulki i baloniki) dla rodzin realizujących rodzinne święto. Planowany termin do 10 grudnia.

Centralnym wydarzeniem kampanii będą benefisy realizowane , według przygotowanego scenariusz, przez rodziny w całej Małopolsce, w terminie 10-20 grudnia 2020r. Wszystkie rodziny będą w tym wydarzeniu w podobnych koszulkach, domy i mieszkania ozdobione balonikami z logo kampanii.

Wszystkie fotorelacje muszą dotrzeć do biura organizatora do dnia 21 grudnia. Jeśli realizacja będzie miała miejsce 19 i 20 grudnia, relacje prosimy przesyłać już wyłącznie drogą mailową.

W DNIACH 24-28 GRUDNIA NASTĄPI OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU.

20 RODZIN OTRZYMA KART/BONY PODARUNKOWE DO WYBRANYCH SKLEPÓW.

O kampanii

Benefis naszej rodziny

Realizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek” (www.solnygwarek.pl)

Celem głównym projektu jest skupienie aktywności nie mniej 20 gmin i nie mniej niż 100 szkół w województwie małopolskich na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego.

Cele szczegółowe:

 • wzmacnianie/budzenie przywiązania do tradycji i zachęcanie do tworzenia i kultywowania własnych, rodzinnych obyczajów,
 • wdrażanie do okazywania sobie nawzajem szacunku w rodzinie,
 • wzmacnianie więzi i pogłębianie relacji,
 • propagowanie tradycji i wartości rodzinnych,
 • wypromowanie mody na wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego,
 • rozbudzanie ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej rodzin.

Projekt zakłada wypromowanie w rodzinach celebrowania własnej wyjątkowości poprzez wprowadzenie do kalendarza uroczystości rodzinnych (jak rocznice, chrzciny, imieniny mamy, taty, urodziny dzieci) Benefisu naszej Rodziny.

Wspólna celebracja realizowana jest np. przez założenie specjalnych strojów, uporządkowanie domu, wspólną rozmowę na tematy zaproponowane przez poszczególnych członków rodziny, podejmowanie ulubionej aktywności, wspólne zabawy, śpiew …

Rodzina poprzez świętowanie swojej wyjątkowości wzmacnia/wytwarza swój system wartości, zwyczaje i tradycje. Obyczaje mają moc normatywną, wchodzą w treść i zakres wychowania młodego pokolenia.

Propozycja udziału w kampanii będzie adresowana do włodarzy gmin, a oni sami otrzymają propozycję objęcia jej honorowym patronatem. W gminach, które przystąpią do kampanii zostanie wybrany Ambasador, który będzie czuwał nad jej lokalnym przebiegiem.

Zadaniem Ambasadora będzie m. in. poinformowanie i zachęcenie szkół, aby zaprosiły do udziału w Benefisie rodziny uczniów.

Szkoły otrzymają bezpłatnie pakiety kampanijne, w których skład wchodzą specjalnie przygotowane scenariusze zajęć warsztatowych dla uczniów w trzech grupach wiekowych (w trakcie tych spotkań edukacyjnych uczniowie będą mieli możliwość zapoznać się ze znaczeniem wspólnych, rodzinnych celebracji. Scenariusze będą tak przygotowane, aby nikt, bez względu na sytuację rodzinną, nie czuł się wykluczony), plakaty i ulotki informacyjne, prezentacje dla rodziców, materiały dla rodzin deklarujących organizację swojego benefisu (koszulki, baloniki, słodycze) oraz przewodnik do realizacji działań w ramach kampanii.

Rodziny, które zrealizują swój Benefis, będą mogły wziąć udział w konkursie na sprawozdanie z realizacji rodzinnej celebracji. Dla zwycięskich drużyn przewidziane są nagrody, w tym karty podarunkowe, do realizacji bezpłatnych zakupów w wybranych przez rodziny sklepach. W czasie przedświątecznym taka nagroda, dla wielu rodzin może być wyjątkowo atrakcyjna.

Kampanię traktujemy jako pilotaż przyszłych działań. Naszym celem jest wypromowanie Benefisu rodziny, tak aby na trwałe weszły do oferty gmin, dla których troska o rodzinę jest czymś więcej niż zapisem w strategii/programie wspierania rodziny.

konferencja

Konferencja inaugurująca pierwszą edycję kampanii społecznej „Benefis naszej Rodziny” odbyła się 25 listopada 2020 roku.

Niebawem zamieścimy w tym miejscu materiały z konferencji.

To co poniżej ma już wartość historyczną 🙂

Proszę wypełnić formularz dostępny TUTAJ lub przesłać zgłoszenie na adres: benefisrodzin@wp.pl

Materiały pokonferencyjne: prezentacje prelegentów, wystąpienie dra Szymona Grzelaka oraz zapis video konferencji dostępne są dla uczestników, Ambasadorów i Koordynatorów konferencji TUTAJ (strona otwiera się po wpisaniu hasła dostępu. Jeżeli Ambasador, Koordynator lub uczestnik konferencji nie posiada hasła, prosimy po kontakt z biurem kampanii).