O kampanii

Benefis naszej rodziny

Realizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek” (www.solnygwarek.pl)

Celem głównym projektu jest skupienie aktywności nie mniej 20 gmin i nie mniej niż 100 szkół w województwie małopolskich na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego.

Cele szczegółowe:

  • wzmacnianie/budzenie przywiązania do tradycji i zachęcanie do tworzenia i kultywowania własnych, rodzinnych obyczajów,
  • wdrażanie do okazywania sobie nawzajem szacunku w rodzinie,
  • wzmacnianie więzi i pogłębianie relacji,
  • propagowanie tradycji i wartości rodzinnych,
  • wypromowanie mody na wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego,
  • rozbudzanie ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej rodzin.

Projekt zakłada wypromowanie w rodzinach celebrowania własnej wyjątkowości poprzez wprowadzenie do kalendarza uroczystości rodzinnych (jak rocznice, chrzciny, imieniny mamy, taty, urodziny dzieci) Benefisu naszej Rodziny.

Wspólna celebracja realizowana jest np. przez założenie specjalnych strojów, uporządkowanie domu, wspólną rozmowę na tematy zaproponowane przez poszczególnych członków rodziny, podejmowanie ulubionej aktywności, wspólne zabawy, śpiew …

Rodzina poprzez świętowanie swojej wyjątkowości wzmacnia/wytwarza swój system wartości, zwyczaje i tradycje. Obyczaje mają moc normatywną, wchodzą w treść i zakres wychowania młodego pokolenia.

Propozycja udziału w kampanii będzie adresowana do włodarzy gmin, a oni sami otrzymają propozycję objęcia jej honorowym patronatem. W gminach, które przystąpią do kampanii zostanie wybrany Ambasador, który będzie czuwał nad jej lokalnym przebiegiem.

Zadaniem Ambasadora będzie m. in. poinformowanie i zachęcenie szkół, aby zaprosiły do udziału w Benefisie rodziny uczniów.

Szkoły otrzymają bezpłatnie pakiety kampanijne, w których skład wchodzą specjalnie przygotowane scenariusze zajęć warsztatowych dla uczniów w trzech grupach wiekowych (w trakcie tych spotkań edukacyjnych uczniowie będą mieli możliwość zapoznać się ze znaczeniem wspólnych, rodzinnych celebracji. Scenariusze będą tak przygotowane, aby nikt, bez względu na sytuację rodzinną, nie czuł się wykluczony), plakaty i ulotki informacyjne, prezentacje dla rodziców, materiały dla rodzin deklarujących organizację swojego benefisu (koszulki, baloniki, słodycze) oraz przewodnik do realizacji działań w ramach kampanii.

Rodziny, które zrealizują swój Benefis, będą mogły wziąć udział w konkursie na sprawozdanie z realizacji rodzinnej celebracji. Dla zwycięskich drużyn przewidziane są nagrody, w tym karty podarunkowe, do realizacji bezpłatnych zakupów w wybranych przez rodziny sklepach. W czasie przedświątecznym taka nagroda, dla wielu rodzin może być wyjątkowo atrakcyjna.

Kampanię traktujemy jako pilotaż przyszłych działań. Naszym celem jest wypromowanie Benefisu rodziny, tak aby na trwałe weszły do oferty gmin, dla których troska o rodzinę jest czymś więcej niż zapisem w strategii/programie wspierania rodziny.